Bytte sikringsskap

Nærbilde av et oppgradert sikringsskap
Gamle sikringsskap kan være både upraktiske og brannfarlige, samt være til hinder for oppgraderinger på det elektriske anlegget. Med en pakkeløsning fra oss får du et oversiktlig sikringsskap og et trygt anlegg som inneholder moderne automatsikringer med jordfeilbryter.
sjekk av sikringsskapet

Dagens forbruk krever en hel del mer av det elektriske anlegget enn det gjorde for 10 år siden. Dette gjør at mange sikringsskap er underdimensjonerte. Spesielt gjelder dette sikringsskap med skrusikringer. Skrusikringene er upålitelige og har en del svakheter med for stor belastning og er derfor mer utsatt for branntilløp

Sikringens funksjon er å hindre overbelastning på boligens elektriske anlegg. I moderne sikringsskap finner man i tillegg til hovedsikringer, overspenningsvern og jordfeilautomat for hver enkelt kurs. Stømmåleren fra e-verket er også som regel montert i sikringsskapet. Den enkleste løsningen for å oppgradere ditt anlegg iht dagens forskrifter er å bytte ut de gamle skrusikringene med nye automatsikringer satt inn i en rehab innsats.

 

Oppgrader med ny ramme og dør – Gammelt skap – nytt utseende

Har du et eldre innfelt sikringsskap, kan denne gjøres moderne og trygg med relativt enkle grep. Syns du at det virker unødvendig å bytte hele skapet. Da finnes det flere rehabiliteringsløsninger på markedet. Med en ny rehabiliteringsramme og ny dør, vil sikringsskapet ditt få et helt nytt utseende.

  • Rehabilitering av sikringsskap
  • Ny innmat, behold det gamle skapet
  • Du trenger ikke å rive noe i veggen eller å involvere andre håndverkere
  • Få tips til øvrige utbedringer, slik at anlegget ditt blir bedre dimensjonert for dagens strømforbruk

 

Kontakt oss for uforpliktende tilbud!

Send oss bilde av sikringsskapet og kursfortegnelsen til karl@davids-elektro.no eller ring 45838235

karl
Karl Helgason
Daglig leder/installatør

Gammelt og nytt sikringsskap.

Forny dine sikringer med nytt skap.

PROSJEKTER
1
SE NOEN AV VÅRE PROSJEKTER HER!