Ladestasjon til elbil

Antall elbiler i Norge øker, og da er det viktig å ha en ladestasjon med en egen dedikert sikringskurs, som gir rask, enkel og sikker lading. Vanlig stikkontakt skal kun brukes unntaksvis, da det kan føre til overbelastning og varmgang. Med en fast ladestasjon der bilen parkeres slipper du også å håndtere en løs ladekabel morgen og kveld.

For å benytte en elbil effektivt og komfortabelt, kreves en gjennomtenkt plan for lading av bilen, hvor både sikkerhet og ressursbruk ivaretas. Mesteparten av elbilens strømbehov fylles hjemme mens du sover. Da lader du med en hjemmeladestasjon. Batteripakken er fulladet når du kjører av gårde om morgenen.

Uvettig lading kan skape brannfeller som følge av varmgang i strømuttaket. I verste fall kan liv gå tapt ved at det blir brann i bolig, bil eller garasje. – Det er derfor ekstremt viktig at du som bileier viser ladevett, og ikke tar sjanser. Mange tenker ikke på at både det elektriske anlegget og bilen kan ta skade av brukerfeil. 

Mange el-bileiere lader fortsatt med vanlige stikkontakter, men det er avgjørende at man bruker egnede kontakter og ladeutstyr for bilen sin. En vanlig stikkontakt er i utgangspunktet for dårlig. Det tar lang tid å lade, det blir stor belastning over lang tid og det øker brannfaren. Derfor er det mange fordeler med bruk av ladestasjon og den kan i ytterste konsekvens spare deg for store uforutsette utgifter. En ladestasjon sørger rett og slett for en trygg og effektiv lading.

Ta kontakt for mer informasjon rundt ladestasjonens drift og sikkerhetsmessige fordeler.

Er du bestyrer i et sameie eller borettslag? Vi kan levere både lastbalansert ladeanlegg for utendørs parkeringsplasser, garasjeanlegg og parkeringskjellere.

Hvorfor unngå vanlig stikkontakt som ladestasjon?
 • Det er ikke tillatt å lade med mer enn 10A (NEK 400:2014)
 • Det skal være margin mellom sikring og kontinuerlig strømtrekk (10A sikring = 8A last)
 • Elbil-batterier er større enn andre elektriske apparater og kontinuerlig last krever solide kurser
 • Stikkontakten er ikke laget for kontinuerlig last over lang tid (kan gi varmeutvikling)
 • Stikkontakten er heller ikke ment til å brukes som bryter, høy slitasje = økt brannfare
 • Mode-2 ladekabelen som følger Elbilen, er ment som en nødlader/reiselader og ikke til daglig bruk
 • Stikkontakter kan ikke fjernstyres eller overvåkes.
Hvorfor satse på fastmontert ladestasjon?
 • Type-2 uttak er spesielt utviklet for lading av elbiler
 • En dedikert kurs gir rask, sikker og trygg lading (det finnes pr. i dag flere tusen Saltobokser i norske garasjer)
 • Installasjonen har jordfeilvern og DC-beskyttelse for personsikkerhet
 • Tydelig kommunikasjon om tilstand og eventuelle feil
 • Gir pålitelig og stabil lading, tilpasset husets elanlegg
 • Raskere ladehastighet gir økt kjørelengde på kortere tid
 • Ladestasjon med fast kabel er raskere og enklere å betjene, man slipper å ta ut ladekabelen hver gang
 • Muligheter for kommunikasjon/betalingsløsninger (borettslag/sameier/fellesgarasjer/arbeidsplassen)
 • Mode-3 og Type-2 er fremtidens ladeløsning for all AC – vekselstrømslading
 • En dedikert installert ladestasjon øker verdien ved salg av boligen
karl
Karl Helgason
Daglig leder/installatør

Bildetekst med informasjon om hva som vises i bildet. 

Bildetekst med informasjon om hva som vises i bildet. 

Bildetekst med informasjon om hva som vises i bildet. 

Bildetekst med informasjon om hva som vises i bildet. 

PROSJEKTER
1
SE NOEN AV VÅRE PROSJEKTER HER!